#SEO Website

SEO Website

Chú trọng Unboxing trong trải nghiệm khách hàng năm 2021

SEO Website

Chú trọng Unboxing trong trải nghiệm khách hàng năm 2021

Kiến thức website

Chiến lược lôi kéo khách hàng – 9 chiến lược tốt bạn có thể tận dụng vào năm 2022

Kiến thức website

7 cách để tiếp cận khách hàng Online nhiều hơn vào năm 2022

Kiến thức website

5 bước để cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng của bạn

SEO Website

Chú trọng Unboxing trong trải nghiệm khách hàng năm 2021

Kiến thức website

Chiến lược lôi kéo khách hàng – 9 chiến lược tốt bạn có thể tận dụng vào năm 2022

Kiến thức website

7 cách để tiếp cận khách hàng Online nhiều hơn vào năm 2022

Kiến thức website

5 bước để cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng của bạn

Kiến thức website

[Hướng dẫn] Thiết lập và quản lý comment trên website WordPress

Dự án

Các dự án đã triển khai

social monitoring 9 1
SEO Website

Xu Hướng

Cập nhật các xu hướng của giới trẻ 2022

Bao bì tạo ấn tượng đầu tiên về sản phẩm cho người tiêu dùng. Đó là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua hàng của họ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một phần ba lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng dựa trên bao bì. Trong một thị trường được xác định bởi sự cạnh tranh và người tiêu dùng phải chịu áp lực đáng kể về thời gian, thì việc đóng gói sản phẩm sẽ khiến người tiêu dùng hướng tới hoặc tránh xa sản phẩm đó.
Scroll to Top